Gwybodaeth / Information


Hoffwn eich hysbysu am wobrau, digwyddiadau rhwydweithio, cynadleddau a chylch lythyron o bryd i’w gilydd. Byddwn bob amser yn trin eich manylion personol gyda’r gofal a pharch mwyaf. Gweler ein polisi preifatrwydd am fanylion ar sut yr ydym yn prosesu’ch data. Gallwch stopio’r negeseuon hyn ar unrhyw amser yn y dyfodol.

From time to time, we would like to keep you updated about awards, networking events, conferences and newsletters. We’ll always treat your personal details with the utmost care and respect.

×
"We'd love to hear from you!"