Cysylltwch

Ffôn Swyddfa: 01559361212

Ffôn 24 awr: 07411751875

Ebost: cysylltu@dosbarth.cymru

Cysylltu ysgolion lleol gydag athrawon lleol.

Asiantaeth Gyflenwi

Recriwtio Nawr! Cofrestrwch Heddiw!

"Staff cyfeillgar Cymraeg sy’n neud y broses cyflenwi yn hawdd” Caryl (Sir Benfro)

Dosbarth | Asianteath Gyflenwi - Gorllewin Cymru | Recriwtio nawr!

Croeso

 

Asiantaeth boblogaidd a llwyddiannus yw Dosbarth sydd wedi’i sefydlu a’i rheoli gan athro lleol a phrofiadol sydd yn darparu gwasanaeth personol a lleol. Ein prif nod yw darparu ysgolion gydag athrawon y byddant eisiau defnyddio tro ar ôl tro a thrwy hynny adeiladu perthynas gref rhwng yr ysgol, athro ac ymgynghorwyr.  Dosbarth yw ddewis cyntaf sawl ysgol yn Ne Ceredigion a thu hwnt ar gyfer eu hanghenion cyflenwi.  

Mae’r busnes teuluol hwn yn rhoi athrawon yng nghanol popeth a wnawn!

Pam Dosbarth?

- Asiantaeth recriwtio leol o Landysul ydy Dosbarth sydd yn darparu gwaith cyflenwi i athrawon dros Orllewin Cymru . (Llandysul, Castell Newydd Emlyn, Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Aberteifi, Tregaron ac Aberystwyth)

- Os ydych yn athrawon Newydd Gymhwyso, athrawon cofrestredig cynradd neu uwchradd byddwn yn darparu cyngor gyrfa unigol ac yn eich cyfateb i ysgolion addas.

 - Gwaith lleol mewn ysgolion lleol boed cyflenwi am ddiwrnod, tymor byr, tymor hir neu safleoedd parhaol.

- Rydym yn gwrando’n ofalus ar ofynion athrawon ac ysgolion.

- Cyfweliadau gofrestru - rydym yn dod atoch chi! Rydym yn deall y gall fod yn anodd cymryd amser allan o amserlenni prysur felly dyna pam rydym yn dod at eich tref leol.

- Rydym yn credu bod athrawon cyflenwi yn holl bwysig er mwyn sicrhau parhad mewn addysg.

- Gwiriadau cydymffurfio manwl iawn.

- Cymorth ac arweiniad 24/, 365 diwrnod y flwyddyn ar gyfer ysgolion ac athrawon.

- Ein prif amcan yw cefnogi athrawon a chodi safonau addysg cyflenwi dros Orllewin Cymru.

- Busnes teuluol ydyn ni sy’n cadw athrawon wrth galon popeth a wnawn.

Lleol

Asiantaeth recriwtio addysg yw Dosbarth sydd wedi’i lleoli yng nghanol Dyffryn Teifi. Rydym yn darparu staff dysgu gyda gwaith dros dro, tymor hir a pharhaol mewn ysgolion lleol dros Orllewin Cymru. Oherwydd yr ydym yn asiantaeth leol sydd wedi’i rhedeg gan staff lleol, mae gennym ddealltwriaeth o’r ardal, ei threftadaeth, diwylliant a’i hiaith a pha mor bwysig yw’r rhain i ysgolion.

Gwasanaethau

Rydym yn credu’n gryf y bydd ein tîm profiadol yn fwy na chyrraedd disgwyliadau ysgolion ac athrawon trwy ddarparu gwasanaeth eithriadol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gonestrwydd

Fel busnes teuluol moesegol rydym yn gweithredu ar y gwerthoedd syml o onestrwydd, tryloywder, ac ymddiriedaeth yn ogystal â’r nod o ddarparu lefelau rhagorol o wasanaeth. Rydym yn trin ysgolion ac athrawon fel y byddem am gael eu trin. Wedi’r cwbl, mae ein henw da yn dibynnu ar ansawdd yr athrawon rydym yn eu cynrychioli!