Cysylltwch

Ffôn Swyddfa: 01559361212

Ffôn 24 awr: 07411751875

Ebost: cysylltu@dosbarth.cymru

Asiantaeth Gyflenwi

Cysylltu ysgolion lleol gydag athrawon lleol.

Recriwtio Nawr! Cofrestrwch Heddiw!

September 02, 2019

Cynorthwywyr Lefel 1

Mae Dosbarth yn chwilio am Gynorthwywyr Anghenion Arbennig i ymuno â’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol. Rydym yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd brwdfrydig ac ymroddgar i weithio mewn ysgol yn Sir Benfro, llawn amser.

Yn eisiau I gychwyn Medi 2019. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 5 diwrnod yr wythnos tan hanner tymor (Hydref)

September 02, 2019

Athro/Athrawes Blwyddyn 4

Mae Dosbarth yn awyddus i recriwtio athro/athrawes CA2 ymroddedig a brwydfrydig sydd yn barod i ymuno a ysgol gynradd bendigedig ac i weithio gyda thîm cryf o bobl proffesiynol a llawn cymhelliant sy’n cydweithio i godi safonau ar bob lefel.

Yn eisiau I gychwyn Medi 2019. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 5 diwrnod yr wythnos tan hanner tymor (Hydref)

Mae Dosbarth yn awyddus i recriwtio athro/ athrawes CS  hynod effeithiol a brwdfrydig sydd yn barod i ymuno a ysgol gynradd bendigedig ac i weithio gyda thîm cryf o bobl proffesiynol a llawn cymhelliant.

Yn eisiau i gychwyn Ebrill 2018. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 5 diwrnod yr wythnos tan 25/05/18

Supply Teacher (primary and secondary)  - Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire

We are recruiting primary and secondary supply teachers to join our expanding team. 

By joining Dosbarth you will have the opportunity to work in numerous schools across West Wales (Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire), which would provide you with the opportunity for networking and gaining, long term or permanent positions, or if you would prefer general day to day supply.

At Dosbarth we can offer you a friendly and personal service, flexible working hours/days,  highly competitive rates of pay, local work at local schools and 24/7 service if you need help and support

Athro/Athrawes CS (Derbyn/ Meithrin)  - Sir Gaerfyrddin

Mae Dosbarth yn awyddus i recriwtio athro/ athrawes CS ymroddedig a brwydfrydig sydd yn barod i ymuno a ysgol gynradd bendigedig ac i weithio gyda thîm cryf o bobl proffesiynol a llawn cymhelliant sy’n cydweithio i godi safonau ar bob lefel.

Yn eisiau I gychwyn Ebrill 2018. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 2 diwrnod yr wythnos tan 20/07/18

Athro/Athrawes Daearyddiaeth - Sir Benfro

Cyfle cyffrous i ymuno gyda'r tim Dyniaethau ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgol yn Sir Benfro. Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a gwybodus sy'n medru dysgu Daearyddiaeth yn CA3.

Yn eisiau I gychwyn Ebrill 2018. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 5 diwrnod yr wythnos tan 20/07/18

1 / 1

Please reload