CONTACT US 

Office : 01559361212

24hr Mobile: 07411751875

E-mail: contact@dosbarth.cymru

Supplying local schools with local teachers

Education Recruitment

Recruiting now! Register today!

September 02, 2019

Year 4 Teacher

Dosbarth is keen to recruit a committed and enthusiastic KS2 teacher who is ready to join a wonderful primary school and to work with a strong team of highly motivated and professional people who work together to raise standards at all levels. Required to start September 2019. This is a temporary position required for 5 days a week until half term (October)

September 02, 2019

Learning Support Worker Level 1

Dosbarth is looking for a Level 1 Learning Support Assistant to join our friendly and professional team. We are eager to recruit enthusiastic and dedicated Learning Support Assistant to work in a school in Pembrokshire, 5 days a week from September 2019 until October 2019 (Half Term)

Supply Teacher (primary and secondary)  - Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire

We are recruiting primary and secondary supply teachers to join our expanding team. 

By joining Dosbarth you will have the opportunity to work in numerous schools across West Wales (Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire), which would provide you with the opportunity for networking and gaining, long term or permanent positions, or if you would prefer general day to day supply.

At Dosbarth we can offer you a friendly and personal service, flexible working hours/days,  highly competitive rates of pay, local work at local schools and 24/7 service if you need help and support

Athro/Athrawes CS (Derbyn/ Meithrin)  - Sir Gaerfyrddin

Mae Dosbarth yn awyddus i recriwtio athro/ athrawes CS ymroddedig a brwydfrydig sydd yn barod i ymuno a ysgol gynradd bendigedig ac i weithio gyda thîm cryf o bobl proffesiynol a llawn cymhelliant sy’n cydweithio i godi safonau ar bob lefel.

Yn eisiau I gychwyn Ebrill 2018. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 2 diwrnod yr wythnos tan 20/07/18

Cyfle cyffrous i ymuno gyda'r tim Dyniaethau ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgol yn Sir Benfro. Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a gwybodus sy'n medru dysgu Daearyddiaeth yn CA3.

Yn eisiau I gychwyn Ebrill 2018. Mae hon yn safle dros dro sy’n ofynnol ar gyfer 5 diwrnod yr wythnos tan 20/07/18

1 / 1

Please reload