Cysylltwch

Ffôn Swyddfa: 01559361212

Ffôn 24 awr: 07411751875

Ebost: cysylltu@dosbarth.cymru

Cysylltu ysgolion lleol gydag athrawon lleol.

Asiantaeth Gyflenwi

Recriwtio nawr! Cofrestrwch heddiw!

November 18, 2018

  • Paratowch  - gwnewch yn siŵr bod adnoddau parod gennych ar gyfer y diwrnod – edrychwch ar Twinkl, Tes a gwefannau eraill am syniadau.  Peidiwch ag anghofio’ch cofbin.

  • Cyrhaeddwch yn gynnar – cymerwch gyfle i ddod i adnabod yr ysgol, y staff, a’r disgyblion.

  • Cofiwch fod pob ysgol yn gymuned, siaradwch â phawb, byddwch yn barod i gyfrannu at weithgareddau, neu wneud dyletswydd iard.

  • Dewch i adnabod y dosbarth –  enwau’r plant, trefn y dydd, faint o’r gloch mae amser chwarae a chinio?

  • Tacluswch y dosbarth ar ddiwedd y dydd a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n marcio gwaith cyn gadael.

November 14, 2018

5 top tips for primary supply teachers

  • Prepare - Make sure that you have a box of tricks ready for the day – look at Twinkl, Tes and other websites for ideas.  Don’t forget your sacred memory stick.

  • Arrive early – get to know the school, the staff and the pupils

  • Remember that every school is a community, speak to everyone, be ready to help out, or do yard duty.

  • Get to know your class the children’s names, the day’s routine, find out what time play time and dinner time are.

  • Tidy the classroom at the end of the day and make sure you have marked any work before you leave.

1 / 1

Please reload