Cysylltu ysgolion lleol gydag athrawon lleol.

Cysylltwch

Ffôn Swyddfa: 01559361212

Ffôn 24 awr: 07411751875

Ebost: cysylltu@dosbarth.cymru

Asiantaeth Gyflenwi

Recriwtio Nawr! Cofrestrwch Heddiw!

"Staff cyfeillgar Cymraeg sy’n neud y broses cyflenwi yn hawdd” Caryl (Sir Benfro)

Beth allwch ddisgwyl os ydych yn ymuno â’n tîm ni?

* Gwasanaeth personol a chyfeillgar - chi sy’n dod yn gyntaf.

* Oriau gwaith hyblyg.

* Cyfraddau cystadleuol iawn a chyflog wythnosol.

* Cyfweliadau gofrestru - rydym yn dod atoch chi! Rydym yn deall y gall fod yn anodd cymryd amser allan o amserlenni prysur felly dyma pam rydym yn dod at eich tref leol.

* Tîm a fydd yn dod i’ch adnabod a fydd yn cydweithio gyda chi er mwyn darganfod eich rôl berffaith.

* Gwaith lleol mewn ysgolion lleol, boed cyflenwi diwrnod, tymor byr, tymor hir neu safle parhaol.

* Adborth parhaus, cymorth ac arweiniad o’n tîm – rydym yma i’ch cefnogi chi.

* Mynediad i adnoddau rhad ac am ddim ar lein ac yn y swyddfa.

* 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Rydym yma i’ch cefnogi chi!

Dosbarth | Asianteath Gyflenwi - Gorllewin Cymru | Recriwtio nawr!

Pam Dosbarth?

 

Ein prif nod yw darparu ysgolion gydag addysgwyr proffesiynol y byddant angen defnyddio tro ar ôl tro a thrwy hynny adeiladu perthynas gweithiol cryf rhwng yr ysgol, athro ac ymgynghorwyr ymroddedig. Ein blaenoriaeth yw gwrando’n ofalus ar anghenion ein hysgolion ac athrawon er mwyn lleoli’r athro cywir yn yr ysgol gywir.

Mae’r busnes teuluol hwn yn rhoi athrawon yng nghanol popeth a wnawn!

Cysylltwch

Os ydych chi’n athro newydd gymhwyso neu athro cofrestredig cynradd neu uwchradd, cysylltwch â ni! Siaradwch ag aelod o’n tîm proffesiynol heddiw er mwyn trafod eich anghenion unigol.

 

Ffôn:- 07411751875

Ebost:- cysylltu@dosbarth.cymru